Israel_Welfare_Ministry_Symbol.png
1584461891.6906.png
לוגואים-05.png
לוגואים-04.png
לוגואים-06.png
אתגרים-02.png

אתגרי הכוורת

עובדים סוציאליים קהילתיים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות עובדים בשגרה ובחירום עם קהילות מקום אשר מתמודדות עם מצבים חברתיים הדורשים שינוי. ההתמודדות עם נגיף הקורונה חיזקה את חשיבותה של קהילת מקום מאורגנת, מתפקדת ומרושתת על מנת לספק את צרכי כל חבריה, בפרט לחלשים שבתוכה. 

 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עוסק, יחד עם משרדים ועם גופים אחרים, באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מסיבות שונות.

השירות לעבודה קהילתית הוא יחידת מטה האחראית על מתן שירותים לקהילות (גאוגרפיות/מקום ופונקציונליות) המתמודדות או צפויות להתמודד עם מצבים חברתיים הדורשים שינוי. השירות ניתן באמצעות עובדים סוציאליים קהילתיים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשגרה ובחירום.  

 

מערך השירותים הקיים כיום מכוון להשגת התוצאות הבאות: 

1. פיתוח ושימור חוסן קהילתי - הפעלת תהליכים המסייעים להתארגנות של קבוצת תושבים מקומית שמכירה את תושבי המקום, צרכיהם, יודעת להפעיל את משאבי הקהילה עבורם ויחד עמם, לארגן פתרונות לצרכים יחד עם הרשות המקומית ושותפים נוספים ועוד.

2. מיצוי וקידום זכויות קהילתיות - עבודה עם הקהילה על מנת למצות באופן קולקטיבי זכויות המשותפות לחברי הקהילה הנמצאים במצב דומה, להסרת חסמים מערכתיים ברמה המקומית והרחבה יותר וכן לאפשר התארגנות משותפת של האנשים, על מנת לקדם זכויות חסרות. בהקשר זה לדוגמה, מתקיימות פעולות להנגשת מידע, העלאת מודעות והסברה לציבור.

3. מעורבות והשפעה חברתית - פעולות המאפשרות לחברי הקהילה להיות מעורבים ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להם ברמה המקומית והרחבה יותר. למשל, הפעלת תהליכים לשיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה, התחדשות עירונית.

כל הפעילות נעשית בעבודה בשותפות עם הקהילה (תושבים, מוסדות ארגונים, שירותים) תוך חיזוק ערכים של ערבות הדדית, סולידריות ולכידות חברתית ועד כה בהתבסס בעיקר על תקשורת קרובה, מפגשים משותפים פנים אל פנים והתכנסויות במוקדים שונים בקהילה. 

 

התפרצות הקורונה, אשר גרמה למגבלות תנועה וחובה על שמירת ריחוק פיזי, יצרה מציאות שחיזקה את חשיבותה של קהילת מקום מאורגנת, מתפקדת, מרושתת ובעלת ערוצי תקשורת מגוונים, כך שתוכל לספק את צרכי תושביה, ובפרט לאלה הנמצאים בקבוצות הסיכון וללא מערכות תומכות אחרות. במהלך תקופה זו ראינו קהילות שבהן התשתית הקהילתית היתה קיימת ומחוברת להנהגה המקומית עוברות ממצב השגרה למצב החירום בזמן קצר, תוך שמירה יחסית על הרציפות התפקודית והספקת המענים הנדרשים לתושבים.  מה אנחנו מחפשים? 

 • מענה טכנולוגי שמאפשר לעו"ס קהילתיים במחלקות לשירותים חברתיים להפעיל ולקיים, בשגרה ובחירום, תהליכים של היכרות, מיפוי, ארגון, פיתוח, תכנון, הובלת שינוי והפעלה עם קהילות המקום עמן הם עובדים. קהילת מקום עשויה להתייחס לכלל היישוב,שכונה, מתחם רחובות, בניינים.

 

 • מענה הניתן להפעלה בפלטפורמות דיגיטליות שונות כגון: מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 

 

 • מענה אשר מאפשר את תהליכי ההתערבות הנ"ל עם הקהילה גם בצורה מקוונת וגם פנים אל פנים תוך שמירה על סנכרון ביניהם. 

 

 • מענה אשר מאפשר התממשקות  עם מערכות נוספות בתוך הרשות המקומית (למשל אתר העירייה) ומחוצה לה (למשל ארגוני חברה אזרחית). 

 

 • מענה אשר מאפשר שימוש למשתמשים עם פרופילים שונים וסוגי הרשאות שונות. כך למשל, העו"ס הקהילתי יכול באמצעות המענה ליצור קשר עם חברים מהקהילה, לזהות צרכים בזמן אמת; במקביל, פעילים קהילתיים בנושא מסוים יכולים ליצור קבוצת עניין/להעלות יוזמה ולתקשר עם תושבים נוספים.

 

 • מענה בעל יכולת לשאוב ולנתח מידע, לדחוף מידע בהתאם לצרכי משתמשים. 

 

 • מסוגלות לתת מענה לכל המחלקות לשירותים חברתיים בהן פועל התחום הקהילתי אם כי בצורה מדורגת על פני רצף של זמן.

מה נרצה להשיג בתקופת הפעילות המשותפת? 

 • שביעות רצון של המשתמשים בכלי - עובדים סוציאליים קהילתיים, פעילים קהילתיים, תושבי הקהילה

 • שילוב המענה לפחות ב- 25% מהפעילות של העובדים בשגרה  

 • מידע שמראה שהמענה המוצע סייע לעו"ס קהילתיים בתהליכי קבלת החלטות והתאמת ההתערבות הקהילתית לצרכי הקהילה, בהתבסס על נתונים.  

 

 • חיזוק תחושת קהילתיות, זהות, שייכות, ערבות הדדית, מסוגלות קולקטיבית 

 

קריטריונים לשיפוט המיזם הנבחר 

 • באיזה מידה המענה מאפשר ניהול תהליכי עבודה מסוגים שונים

 • מידת התאמת המענה לצרכי שגרה, לצרכי חירום ומידת היכולת לייצאת רצף והמשכיות של ניהול ו/או פעילות במעבר ביניהם 

 • באיזו מידה המענה פשוט ונגיש להפעלה על ידי פרופילים שונים של משתמש 

 • רמת התמיכה, הכוונה, שירות ואוריינטציה שמספק המענה מלבד מוצר טכנולוגי

 • מידת ההתאמה ונגישות תרבותית לקהילות שונות

 • יכולת התממשקות ושיתופיות עם מערכות נוספות בתוך הרשות המקומית ומחוצה לה

כהכנה והכוונה להגשת ההצעה, אנו ממליצים לכל מגיש.ה לעבור על החומרים הבאים:

אתגר העבוה עם  קהילות מקום באמצעים וירטואלים

לפני הגשת מועמדות אנא הקפידו לקרוא את המסמך המלא.

תאריך אחרון להגשה: 18/7/2020

המלצה שלנו לפני הגשה:

1. לקרוא מראש את כל השאלות של טופס ההגשה

קישור לרשימת השאלות

2. לענות על כל השאלות בקובץ נפרד ולשמור לעצמכם

3. לוודא שהתשובות מדגישות את הרכיבים הכתובים ב"מה אנחנו מחפשים" בפירוט הקול הקורא ולעבור על רשימת המדדים המופיעה שם גם היא

4. להעתיק, להדביק ולשלוח