Israel_Welfare_Ministry_Symbol.png
1584461891.6906.png
לוגואים-05.png
לוגואים-04.png
לוגואים-06.png

אתגרי הכוורת

אתגרים-01.png

המרחב הוירטואלי כהזדמנות להרחבה והעמקת גבולות הקשר:

בית ספר < > משפחה. 

מודלים, רעיונות וכלים לטיפוח השותפות בין הצוות החינוכי בבית הספר היסודי לבין הילד והמשפחה. זאת,  במטרה לתמוך בתהליכי הלמידה וההתפתחות הרגשית, החברתית, הערכית והקוגניטיבית של התלמידים.

 

רקע:

בזמן הלמידה מהבית (תקופת הקורונה) התברר כמה חשוב הקשר בין בית הספר, צוותי החינוך בכלל ומחנכת הכיתה בפרט, לבין הילד, ההורים והמשפחה כולה. התמיכה של ההורים בלמידה, היכולת לנהל סדר יום, השיח המשפחתי על הלמידה, הסמכות ההורית ועוד מילאו תפקיד משמעותי בהצלחה של הלמידה מהבית. 

מצאנו כי ילדים ומשפחות המתמודדות עם מצבי חיים מורכבים' נאלצו להתמודד עם אתגרים רבים יותר במגוון זירות בתקופה זו, החל מאמצעי קצה דרך מרחבים מאפשרי למידה ועד למסוגלות המשפחה לתת את המעטפת הנדרשת למיצוי מיטבי של הילד והמשפחה.

מעבדת הלמידה מרחוק בפריפריה, מסגרת למו"פ חינוכי שפעלה בתקופה זו, זיהתה דרך סקרים, ראיונות ושיחות מיקוד עם מורים, תלמידים והורים כי כדי שתהיה למידה פורה והחזקה רגשית וחברתית,  נדרשת שותפות בין הבית ובית הספר על מנת לתת מענה לאתגרים של מוטיבציה ומסוגלות לימודית תוך הנגשה של המרחב הלימודי, החברתי והרגשי.

תקופה זו בה פעלה המעבדה הובילה לתובנה כי מערך הלמידה הוירטואלי החינוכי צריך להיטמע כחלק אינהרנטי מהמערך הבית ספרי הכולל והקשר הרציף עם הבית והמשפחה.

הקשר בין בתי הספר וההורים הוא קשר מורכב שלא מנוהל תמיד בצורה שיתופית ושיטתית. אנו מחזיקים בהנחה כי מדובר בפוטנציאל שאינו ממוצה, במיוחד בהתחשב בכך שהאינטרס של בית הספר וההורים משותף: למידה, התפתחות, מיצוי פוטנציאל, רווחה ושלומות (well-being) של הילד. בית הספר יכול להציע פתרונות ומענים לצרכים שמשפחות לעתים לא יכולות להעניק ולממש, והמשפחה יכולה להציע ידע ושותפות בבניית מהלכים חינוכיים/פדגוגיים.

בגיל בית הספר היסודי מחנכת הכיתה הינה עוגן קבוע ובטוח בימי שגרה ועל אחת כמה וכמה בתקופה  של וודאות מעורערת בה ההחזקה הרגשית חברתית הינה קריטית להמשך תפקוד התלמידים בתהליך הלמידה וזאת בשיתוף עם הבית והמשפחה כתומכת למידה על היבטיה השונים.

אנו קוראים לקבלת רעיונות והצעות לתוכניות,  מודלים, יוזמות וכלים, שיכולים לתרום לחיזוק השותפות בין בית הספר והמשפחה באופן שיתמוך בצורה מיטבית בלמידה והתפתחות התלמידים ויביא לידי ביטוי את חוזקות המשפחה, זאת  בדגש על למידה מהבית ולמידה מרחוק.

יעדים/תהליך משותף:

 • תקופת הפיילוט תתקיים במהלך שנת הלימודים תשפ"א

 • יכולת יישום הכלי ב 10- 5  בתי ספר בשנה"ל הקרובה 

 • לאורך תקופת הפיילוט יתקיימו כשלושה צמתי חשיבה להערכה, תובנות והתאמה מחודשת.

 • אלה הם הייעדים שנצפה לראות בתקופת הפיילוט:

  • מחנכ.ת מעידה על שיפור באיכות ועומק הקשר עם הילד והמשפחה.

  • ילדים והורים מעידים על חיזוק הקשר והתקשורת מול הצוות החינוכי  בעקבות השימוש בכלי.

  • ילדים, צוות חינוכי והורים מעידים על שיפור ברמת המעורבות של הילד בלמידה מרחוק/מהבית.

מה אנחנו מחפשים? 

 • מענה /כלי/פלטפורמה, העונה לצורך של חיזוק קשר ותקשורת בין ביה"ס/מחנכ.ת, ילד ומשפחה. 

 • מענה אשר מאפשר לצוותים החינוכיים, לילד ולמשפחה למצות יחד, בהנאה והנעה את תהליך הלמידה, תוך חיזוק ההון הסימבולי של המשפחה והעצמת הסביבה הביתית כמרחב למידה והתנסות.

 • עדיפות למענה שיש ביכולתו להשתלב/להתממשק/להשען/לחדש מערכות קיימות לניהול השוטף של סדירויות בית הספר (כגון: משוב, מודל, smart school, אתר בית הספר וכו'), ובכך לייצר רצף הן בניהול והן בשפה האחידה.  (ההצעה יכולה גם להיות מערכת שונה וחדשה אך יש לקחת בחשבון את המשמעות של הכנסת מערכת חדשה אל בתי הספר ולתת לכך את הדגש בשלל ההבטים).

 • מתוך כך, מענה אשר מוסיף לצד הכלים הקיימים הללו (או כתחליף להן), רכיב המייצר או מדגיש שפה דיאלוגית לחיזוק הקשר הנ"ל. 

 • מענה אשר מבטא התייחסות למשימות ההתפתחותיות של התלמיד, לצורכי וחוזקות המשפחה ולצורכי וחוזקות המחנכת/הצוות החינוכי.

 •  מענה המציע כלי פרקטי, פשוט וגמיש לשימוש בהתמודדות עם שינויים בסדר יום ובדרכי עבודה (בהיבטי סדירויות, שגרות ואתגרים טכניים-טכנולוגיים) ולניהול תגובה מהיר ומגוון בשעת משבר או יציאה חריגה משגרה (כפי שחווינו בימי הקורונה וכתשתית הכנה לתרחיש עתידי של יציאה משגרה)

 • מענה המהווה כלי עבור המחנך.ת  כ-case menegment בבית הספר היסודי.

 • מענה המציע חווית משתמש ייחודית ושונה להגברת המוטיבציה והקשר המשותף בין כלל הגורמים.

 • מענה המציע מערך תמיכה והכוונה (אתר מלווה, "שירות לקוחות").

 • מענה המותאם לאוכלוסיות מגוונות (מגזרים, תרבויות, בעלי מוגבלויות….).

 • מענה בשל ויישים לפעילות החל מתחילת שנת הלימודים הקרובה, תשפ"א.

 • יכולת ומחויבות להגיע לאזורי פריפריה גיאו - חברתית

קריטריונים לשיפוט המיזם הנבחר 

 • מידת הפוטנציאל לפיתוח פרקטיקות ומתודות מגוונות וחדשניות לחיזוק הקשר בין הדמויות החינוכיות המשמעותיות בחיי התלמיד לבין הצוות החינוכי של בית הספר (ובפרט מחנך.ת הכיתה).

 • מידת ההתממשקות/השענות/השתלבות (בין אם טכנית ובין אם מהותית) עם מערכות וכלים נוספים הרלוונטים למערך הלמידה, ומתן הדגש על הוספת רכיב של חיזוק הקשר הנ"ל.

 • מידת ההתאמה לצורכי הפרסונות השונות המשתמשות בכלי (תלמיד/מחנכ.ת/משפחה/צוות החינוכי) ומייצר עבורן חווית משתמש קלה ונגישה.

 • מידת ההתאמה המאפשת ניהול גמיש, פשוט ומהיר בעת שינוי דרסטי (מוכנות למשבר/יציאה משגרה).

 • מידת הייכולת שהכלי מספק לצוות החינוכי לעבודה מותאמת אישית בהתאם לצרכים ולחוזקות המשתנים של כל תלמיד ומצבו המשפחתי.

 • מידת הבשלות והישימות, כמודל בר קיימא.

 • מידת פוטנציאל ההפצה והשכפול העתידי לכלל מערכת החינוך.

 • מידת המקצועיות והניסיון הרלוונטי של הצוות המגיש בתחום.

כהכנה והכוונה להגשת ההצעה, אנו ממליצים לכל מגיש.ה לעבור על החומרים הבאים:

https://drive.google.com/file/d/15LFVieMNpe8wEJzqsXHi3v0TP9cW70GG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fJKoxXsgNV3U_4OTShRQO2To9dfkOBMf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XlkmmZ3X9KKI-MnlLev-aizTIA9AdW2b/view?usp=sharing

אתגר למידה אפקטיבית מרחוק תוך טיפוח השותפות

בין הצוות החינוכי למשפחת התלמיד

תאריך אחרון להגשה: 18/7/2020

לפני הגשת מועמדות אנא הקפידו לקרוא את המסמך המלא.

המלצה שלנו לפני הגשה:

1. לקרוא מראש את כל השאלות של טופס ההגשה

קישור לרשימת השאלות

2. לענות על כל השאלות בקובץ נפרד ולשמור לעצמכם

3. לוודא שהתשובות מדגישות את הרכיבים הכתובים ב"מה אנחנו מחפשים" בפירוט הקול הקורא ולעבור על רשימת המדדים המופיעה שם גם היא

4. להעתיק, להדביק ולשלוח