Israel_Welfare_Ministry_Symbol.png
1584461891.6906.png
Tevet-03.png
לוגואים-04.png
לוגואים-06.png

אתגרי הכוורת

היצע המשרות בפריפריה נמוך ופחות איכותי באופן משמעותי מאשר במרכז ובערים הגדולות. המענה יפעל להגדלת היצע הזדמנויות תעסוקה גמישה שיחבר בין מחפשי עבודה בפריפריה לבין מעסיקים במרכז.

משבר הקורונה הוביל לעלייה תלולה במספר דורשי העבודה ברחבי הארץ. בפריפריה תמיד, ועכשיו אף יותר, קיימות לאזרחים אפשרויות מצומצמות יותר ומגוונות פחות.

מאידך, כבר למעלה מעשור מתקיים שיח בינמגזרי לעידוד מעסיקים ועובדים לעבור למודל המשלב עבודה מרחוק. היתרונות ברורים לכולם - תעסוקה מרחוק תאפשר הזדמנויות חדשות הן עבור תושבי הפריפריה והן עבור המעסיקים שיוכלו לגייס הון אנושי מבוקש וכן לחסוך בהוצאות שכירות ותפעול.

משבר הקורונה קבע עובדה בשטח והפך בין לילה את השיח התאורטי לגבי יתרונות העבודה מרחוק, למציאות קיימת.

לאחר המשבר - המגמה לאפשר עבודה מהבית / מרחוק, באופן מלא או חלקי, צפויה להתרחב משמעותית.

עם זאת, גם כעת, תושבי הפריפריה נותרו מאחור ללא מענה הולם שישנה את כללי המשחק בעבורם.

האתגר הוא לתת מענה הן למחפשי העבודה והן למעסיקים , ולהגביר דרמטית את שיעור תעסוקת עובדים מהפריפריה עבור מעסיקים מהערים הגדולות, באמצעות מודלים של תעסוקה גמישה מרחוק.

האתגר מורכב ממספר היבטים: 

 

 • טרם משבר הקורונה עבודה גמישה לא היתה נפוצה ומוכרת לעובדים ולמעסיקים בישראל. שיעור העובדים מהבית בישראל עד משבר הקורונה עמד על 4% בסה"כ, לעומת מדינת נבחרות באירופה, שם הגיע שיעור העובדים מהבית עד ל- 14%).

 • קיימים חסמים מצד המעסיקים המקשים לקדם עבודה מרחוק. לדוגמה: תפיסות מקובעות על צורת העבודה, חוסר היכרות וידע כיצד לנהל עובדים מרחוק, העדר תשתיות מתאימות לניהול מרחוק, כיצד לבחון את עמידתם ביעדים וכד'.

 • גם בקרב דורשי העבודה קיימים חסמים דומים הנוגעים למוטיבציה לעבוד באופן עצמאי יותר, אמונה ביכולותיהם, מיומנויות חסרות ועוד.

 

מנגד, יש להתייחס לשינויים ולהזדמנויות: 

 • כאמור בעקבות הקורונה, יש עליה בנכונות לשילוב עבודה מרחוק במגוון עיסוקים וענפים - הן מצד עובדים והן מצד מעסיקים.

 • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2016, עולה כי 40% מהמועסקים בני 20 ומעלה עוסקים בענפים ובמקצועות המאפשרים להם לעבוד מהבית. כלומר, הפוטנציאל להרחבת אפשרויות העבודה מרחוק הוא גדול.


מה אנחנו מחפשים? 

 • מענה המשלב מרכיב של מוצר טכנולוגי ושירות דיגיטלי חדשני.

 • מענה בשל וישים - רצוי מוצר כמעט בשל או MVP שעובד, או לכל הפחות ניסיון/בדיקת היתכנות בשטח מול קהל היעד.

 • מנגנון מותאם ואטרקטיבי, בעיקר עבור דורשי עבודה מהפריפריה, הכולל מתן הכנה והכשרה לכישורי עבודה מרחוק.

 • מנגנון הנותן מענה ומותאם לצרכי המעסיקים. 

 • פלטפורמה המאפשרת צורות העסקה שונות וגמישות. 

 • ממשק המאפשר רב-לשוניות ובעיקר בעברית וערבית.

קריטריונים לשיפוט המיזם הנבחר 

 • שילוב טכנולוגיה ושירות דיגיטלי חדשני במענה- חובה!

 • מידת מתן מענה למגוון צורות העסקה.

 • מידת התאמה לצרכי ואתגרי המעסיקים שתוארו לעיל (ואחרים).

 • מידת הנגישות למגוון אוכלוסיות ומתן עדיפות למחפשי העבודה בפריפריה.

 • התאמה להיבטים פסיכולוגים ולכישוריהם של מחפשי העבודה.

 • מידת הבשלות והיישימות ליציאה לפיילוט משותף במסגרת הזמנים של התכנית (מוכנות ליציאה לעבודה משותפת בחודש אוגוסט 2020 > ראו "תהליך תכנית האתגר" במסמך הראשי של הקול הקורא).

 • ניסיון מקצועי בייזום והפעלת פרויקטים טכנולוגיים חברתיים.

 • היתכנות להרחבה והפצת השירות באופן משמעותי בתקציבים סבירים (Scaling).

כהכנה והכוונה להגשת ההצעה, אנו ממליצים לכל מגיש.ה לעבור על החומרים הבאים:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-future-of-remote-work.pdf

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe

https://8386117a-b7f1-4369-8f11-532762d9e4ec.filesusr.com/ugd/8c1bbc_a03a2166dafd4e9a837538f04fc85539.pdf

https://www.forbes.com/sites/laurelfarrer/2020/02/12/top-5-benefits-of-remote-work-for-companies/#b968c1f16c8e

אתגרים-03.png

אתגר תעסוקה גמישה מרחוק

לפני הגשת מועמדות אנא הקפידו לקרוא את המסמך המלא.

תאריך אחרון להגשה: 18/7/2020

המלצה שלנו לפני הגשה:

1. לקרוא מראש את כל השאלות של טופס ההגשה

קישור לרשימת השאלות

2. לענות על כל השאלות בקובץ נפרד ולשמור לעצמכם

3. לוודא שהתשובות מדגישות את הרכיבים הכתובים ב"מה אנחנו מחפשים" בפירוט הקול הקורא ולעבור על רשימת המדדים המופיעה שם גם היא

4. להעתיק, להדביק ולשלוח