EMPLOYTECH - מיטאפ

הרשמה לאירוע EmployTech לתעסוקת אנשים עם מוגבלות 


 

Employtech – חדשנות טכנולוגית בתעסוקה
מהם הפתרונות הטכנולוגיים לתעסוקת אנשים עם מוגבלות?
משפיעים ביחד על המחר

 29/7/21  |  9:00-12:30  |  הכוורת, לוד

*ההרשמה על בסיס מקום פנוי 

לשמחתנו, הגענו לקצה הקיבולת של משתתפים באירוע מקווים לראותך באירועים הבאים